Català


Català

T. 3 El subjecte i el predicatLa frase
Resum català  (en aquest enllaç podeu trobar, resumits, alguns dels conceptes que estem treballant...)
Llibre de cicle superior
El sintagma nominal
El subjecte i el predicat
Categories gramaticals
Jclic Activitats de llengua
Reconeix les funcions
Combinacions de pronoms febles

Treballem la comprensió lectora i l'expressió escrita

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/
locucions
Velocitat lectora
Test de velocidad lectora
Proyecto de lectura para centros escolares
aprendre textos
tècniques d'expressió escrita
La lectura font de plaer
La prestatgeria
El penjat
Han fugit els espais
Sóc un... Sóc una..
Com s'organitza un text
Aprender el catalán

Esbrina l'error. Paraules agudes, planes i esdrúixoles 

Atrapa la definición 
Aquest programa disposa d'una bateria de 40 definicions per reconstruir. Pot servir per repassar conceptes o, fins i tot, per practicar la comprensió lectora. A partir de la lectura de sintagmes aïllats o grups de paraules, l'usuari primer ha de llegir-los tots i establir les relacions sintàctiques necessàries per comprendre el sentit complet de la definició.

Eficàcia lectora 
Activitats Jclic.


Activitats d'eficàcia lectora. CEIP Enric Grau Fontseré de Flix 
Activitats que permeten valorar el rendiment de l'alumne en velocitat i comprensió lectora.

Aventura't amb l'ortografia 
És un material interactiu elaborat amb JClic per a la pràctica de l’ortografia, adreçat a nens i nenes d'educació primària. Està pensat perquè els exercicis d'ortografia es puguin realitzar tant des de casa com a l'escola. Són exercicis classificats per graus de dificultat, que atenen els diferents ritmes d'aprenentatge de cada nen i nena.

Muds de Mots 
És un conjunt d’unitats didàctiques amb exercicis sobre lèxic de camps semàntics, pensats per a estudiants de secundària i batxillerat. L’objectiu és milorar la competència lingüística mitjançant la consolidació de vocabulari nou.

Recull de 30 activitats de comprensió lectora sobre lèxic, semàntica i sintaxi.

Activitat de memòria. Es mostra una imatge durant uns segons i tot seguit es fan preguntes en relació amb la imatge. Treball de memòria operativa.

Exercicis de comprensió

Es tracta de completar les lletres que falten en el text. Es poden escollir les grafies que es volen treballar i es poden modificar els textos i afegir-n'hi.


Signes de puntuació

Exercicis sobre signes de puntuació 
Exercicis per treballar amb els diferents signes de puntuació.

Dictat signes de puntuacióSignos de puntuación (castellà)


Ús de tg, tj i tx,ig.

G/J, TG/TJ, X/IX, TX/IG
El determinants.

Els determinants
Determinanants 4t
Els determinants


 

 

 

La e tònica.

Para l' orella: escolta la e

Com s'accentua la e


El llenguatge del mòbil: L'enviament de missatges a través del mòbil, ha fet que es creés un nou tipus de llenguatge a partir d'abreviatures i signes.

Alguns exemples: h ester cm et? j b, hi hn deures?
                              h q tl jo eti mt b pdm qdm pr prlr dl el tbll ctm adeu XD :)
                             ola! dllns l pti prlm dl trbll, ok?


Sopa de lletres: La sopa de lletres és un passatemps que consisteix en una quadrícula o altra forma geomètrica farcida amb diferents lletres i sense sentit aparent. El joc consisteix a descobrir un nom determinat de paraules enllaçant aquestes lletres de forma horitzontal, vertical o diagonal i en qualsevol sentit. Són vàlides les paraules tant de dreta a esquerra com d'esquerra a dreta, i tant de dalt a baix, com de baix a dalt.


Palíndroms: un palíndrom és un  mot o una frase que té exactament el mateix sentit llegit del dret que del revés.


L'os, a la sala, solJeroglíficsun geroglífic és un missatge escrit amb dibuixos i lletres que s'ha 

d'endevinar. Moltes vegades van acompanyats d'una pregunta que queda resolta en 

el moment que es resol el geroglífic.


La màgia de llegir i escriure
Servei d'orientació lectora
Rúbriques
Pla lector Avui hem estudiat els diftongs i els hiats, i hem vist que separar síl·labes quan hi ha dues vocals juntes és una mica més difícil!
Aquí us deixo un joc on podreu anar practicant. Espero que us agradi...Diccionari en catalàTraductor en líniaComprensió oral i escrita


Ordena el textQui diu la veritat?Entrena't per llegir.

Contes bojosAventura't amb l'ortografiaComparacions
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/comparacio/index.htm


Endevinalles


Para l'orella.

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lae/index.htmTinc un dubte...

Amb O o amb U?


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada