dilluns, 8 d’octubre de 2012

Generadors de material

Patrons motrius i aprenentatge d'al·lògrafs »
Formulari que permet crear documents en format pdf, per dissenyar exercicis de còpia (fins a 10.000 caràcters).

Genmàgic »
Portal d'activitats de llenguatge de GenMàgic-Generadors de fitxes de comprensió i expressió escrites. Permet generar, canviant l'idioma, de forma ràpida una gran varietat d'activitats: ordenar paraules d'oracions, generar còmics, etc. Les fitxes generades es poden treballar en PDI o imprimir-les per treballar-les sobre paper.

FACIL - Factoria d'Activitats Combinades d'Informàtica i Logopèdia. »
Sistema automàtic de generació d'exercicis que representa un estalvi de temps i significa un compromís entre la dificultat de desenvolupar programes a mida i la ineficàcia d'utilitzar programes tancats no personalitzats.

Hot Potatoes »
Programa en anglès de distribució gratuïta per realitzar exercicis interactius d'índole diversa.

Comic Master »
Eina gratuïta per crear còmics d'una manera senzilla, intuïtiva i ràpida.

AraWord »
AraWord és una aplicació informàtica de lliure distribució, emmarcada dins d'un paquet d'eines per a la comunicació augmentativa i alternativa, que consisteix en un processador de textos que permet l'escriptura simultània de text i pictogrames, facilitant l'elaboració de materials i l'adaptació de textos per a les persones que presenten dificultats en l'àmbit de la comunicació funcional.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada