dimecres, 10 d’octubre de 2012

Recursos i activitats: Expressió escrita

Reproducció
Recuperació motriu 

Català
Activitat per resseguir lletres amb el ratolí.


Procés lèxic 

Infantil i primària | Català
Material de suport per a l'aprenentatge de l'escriptura en format multimèdia. Pel fet de ser una eina informàtica, ofereix avantatges de resposta immediata, d'estimulació i exercitació autònomes i també de motivació per a l'alumne/a a l'hora d'escriure paraules.

Infantil | Català
Activitat per aprendre a dibuixar les lletres (lletra lligada, de pal i d'impremta)

Infantil i primària | Castellà
El programa està dedicat a l'aprenentatge i al reforç de les competències lectoescriptores. Es pot utilitzar com un complement de les activitats quotidianes que es realitzen a l'aula, ja sigui com a reforç o com a activitats de proacció per a l'alumnat amb dificultats transitòries, o bé adreçat a l'alumnat amb necessitats educatives especials.

Infantil i primària | Català
Paquet d'activitats de Jclic per formar paraules amb suport d'imatges.

Primària | Català
Activitat per construir paraules a través de síl·labes amb suport d'imatges i a partir d'un model.


Via lèxica 

Primària | Català
Activitat Jclic autocorrectiva d'escriptura de paraules. Associació imatge-paraula.


Procés sintàctic 
Ortografia 

Primària i secundària | Català
Material descarregable i innovador per reduir les faltes ortogràfiques fins un 80%.

Primària | Català
Exercicis interactius per practicar l'ortografia, classificats en tres nivells de dificultat, que atenen els diferents ritmes d'aprenentatge. Les activitats són autocorrectives i permeten un control d'avaluació per part del mestre. Cada paquet d'exercicis acaba amb exercicis d’avaluació, normalment, un dictat i, en el cas de cometre molts errors se suggereix que es realitzin exercicis de reforç.

Primària | Castellà
Master-D ofereix un servei d'ortografia en línia per tal de treballar, aprendre i posar en pràctica les regles d'ortografia mitjançant una sèrie d'exercicis.
Primària i secundària | Català
Es tracta de completar les lletres que falten en el text. Es poden escollir les grafies que es volen treballar i es poden modificar els textos i afegir-n'hi.

Secundària | Català
Activitat que proposa dictats en línia, que corresponen al nivell intermedi. Cada dictat es compon d'un text escrit (arxiu PDF) i d'una audició o enregistrament sonor (arxiu MP3).

Primària | Català
Activitats per preparar els dictats com a eina eficaç per fixar l’ortografia: dictats de paraules amb alguna dificultat concreta, dictats memorístics, etc., i lletreig de les paraules equivocades.

Primària | Català
Normes i exercicis autoavaluables d'ortografia bàsica, utilitzant paraules i frases per tal d’aconseguir un hàbit ortogràfic i morfològic.

Primària i secundària | Català
Activitat en què es proposa arreglar un text posant les majúscules corresponents.

Signes de puntuació 

Primària | Català
Material interactiu elaborat amb JClic per a la pràctica de l’ortografia, adreçat a alumnes d'educació primària. Són exercicis classificats en diferents nivells de dificultat que atenen els diversos ritmes d'aprenentatge de cada alumne.

Morfosintaxi 

Escriure i ordenar frases »
Primària | Català
Activitat en què l'alumne ha de construir i ordenar les parts d'una frase.

Ordenar frases »
Primària | Català
Paquet Jclic d'activitats per treballar l'ordenació de frases.

Pasapalabra »
Primària | Castellà
Activitat de conjugació de verbs en format joc televisiu de Pasapalabra.

Treballem les majúscules »
Primària i secundària | Català
Activitat en què es proposa arreglar un text posant les majúscules corresponents.

Oraciones pasivas. Oraciones activas »
Primària i secundària | Castellà
Transformació d'oracions actives en oracions passives.

La fuente de las letras y los sonidos »
Primària | Català i castellà
Classificar verbs: present, passat i futur.

La magia del lenguaje »
Primària | Castellà
Joc per treballar sufixos i prefixos.Planificació 

Com s'organitza el text? »
Primària i secundària | Català
Exercicis simples i pautats, introduïts per una introducció teòrica molt breu, que treballen d’una manera seqüenciada el reconeixement de l’estructura del text: el paràgraf com a unitat del discurs, la frase-tema com un exemple d’organització del paràgraf, i la distinció entre idees principals i idees secundàries. El material de l'alumnat es presenta en dos formats:un document de text i un quadern virtual.


Primària | Castellà
Aquest programa permet escriure (crear de nou o modificar), llegir i imprimir un conte o una història.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada