divendres, 12 d’octubre de 2012

Recursos i activitats: comprensió lectora

Via fonològica

Lletra per lletra 
Jclic lletreig de paraules.

Minisudokus de vocals
Primària i secundària | Català
Exercicis en què s'escriuen les vocals que falten en els requadres de tal forma que no es repeteixin ni en la mateixa columna ni en la mateixa fila.

Roda de lletres »
Primària i secundària | Català
Activitats tipus joc amb l'objectiu de practicar habilitats de lectura, discriminació de lletres, ordre alfabètic... Encertant l'activitat es va descobrint un missatge. També permet imprimir el joc per fer-lo en paper.

Alfabet. Falten lletres »
Infantil i primària | Català
Aplicació que genera exercicis per memoritzar l'alfabet.

El penjat »
Primària | Català
Escriure lletres per conformar una paraula.

Oposicions fonològiques »
Infantil i primària | Català
Paquet de 22 activitats Jclic per treballar opocions fonològiques dels fonemes: [b], [d] i [g].

Caça les lletres »
Infantil i primària | Català
Activitat de discriminació i reconeixement de vocals i consonants.

Ordre alfabètic »
Primària | Català i castellà
Activitat per conèixer l'ordre alfabètic de les lletres.

Han fugit els espais »
Primària | Català i castellà
Activitat per treballar la separació de paraules en una frase.

Les vocals es diverteixen »
Primària | Català
Activitat en què, a partir de noms i imatges d'animals, cal escriure les vocals corresponents.

Sóc un... Sóc una... »
Primària | Català
Escriure les lletres que falten en les paraules a partir d'un dibuix i de la primera lletra.

Encerta les vocals que han fugit »
Primària | Català i castellà
Escriure les vocals de les frases que es proposen.

Discriminació de vocals I »
Primària | Català
Jclic per treballar la discriminació de vocals àtones i tòniques. Ofereix tasques de lectura i escriptura.

Discriminació de vocals II »
Primària | Català
Jclic per treballar la discriminació de vocals àtones i tòniques. Ofereix tasques de lectura i escriptura.

Plantilles d'activitats de lectoescriptura »
Primària | Català
Les plantilles Word d'activitats de lectoescriptura constitueixen una recopilació de propostes d'activitats per treballar la lectoescriptura que es presenten en forma de plantilla Word.
Inicialment s'ha treballat amb 10-12 paraules en cada grup o carpeta, que posterioment es poden ampliar amb més grups de paraules.
El grup de paraules seleccionat vol assegurar la presència de:
Paraules amb síl·labes directes.
Paraules amb síl·laba inicial només amb vocal.
Paraules acabades en consonant.
Paraules amb síl·labes inverses.
Paraules amb síl·labes mixtes.
Paraules amb síl·labes travades.

Podeu trobar més plantilles a aquest enllaç.


Via lèxica 


Material Montessori »
nfantil | Anglès
Propostes (models) de materials per treballar la lectura tant d’imatges (grafies) com numèrica (activitats d’ordenació i aparellaments).
Paraules »
Infantil | Català
Identificació imatge-paraula.

Un saco cargado de letras y números »
Primària i secundària | Castellà
Activitats en les quals s'han de reconstruir frases en què algunes lletres s'han canviat per nombres.


Consciència fonològica 

Consciència fonològica en els infants. Un programa de classe »
Català
Treball en les dimensions de la consciència fonològica: escolta selectiva, rima, paraules i frases, cadenes de paraules, consciència de síl·laba, sons inicials i finals, fonemes, anàlisi de paraules en una seqüència de fonemes separats, síntesi de paraules a partir de la seqüència de fonemes separats, introducció a les lletres i al lletreig, i avaluació de la consciència fonològica.

Materials per treballar la consciència fonològica »
Infantil i primària | Català
Conjunt de materials (fitxes, exercicis i llibretes) per treballar la consciència fonològica, pensats per ser utilitzats amb alumnes d'educació infantil, primer cicle d'educació primària, alumnes amb trastorn del llenguatge i altres...

Consciència fonològica: exercicis sobre paraules bessones »
Primària | Català
Jclic per al treball de la consciència fonològica: tres nivells de dificultat.

Combinació de lletres »
Primària | Català
Activitat per treballar la identificació de les lletres dins una paraula.

Jocs de consciència fonològica »
Infantil i primària | Català
Activitats per desenvolupar la consciència fonològica a l’educació infantil. Per poder parlar i llegir bé, els infants han de tenir consciència que el llenguatge es compon de petits sons que es corresponen amb les grafies del llenguatge escrit.

Activitats sobre fonètica i fonologia »
Infantil i primària | Català
Compilació d'activitats i materials del CREDA per treballar la fonètica i la fonologia.


Processos semàntics 
Semàntica 

Esbrina l'error. Paraules agudes, planes i esdrúixoles »
Primària | Català
Exercicis on s'ha d'identificar, dins d'una sèrie de paraules, la paraula que no té una accentuació determinada.

Sinònims i antònims »
Primària i secundària | Català
Aplicació que genera exercicis per practicar els conceptes de sinònim i antònim.


Vocabulari 

Descobreix aquesta cara »
Primària | Català
Treball de vocabulari referent a les expressions i parts de la cara. L'alumne ha de dibuixar una cara seguint unes indicacions.

Atrapa la definición »
Secundària | Castellà
Aquest programa disposa d'una bateria de 40 definicions per reconstruir. Pot servir per repassar conceptes o, fins i tot, per practicar la comprensió lectora. A partir de la lectura de sintagmes aïllats o grups de paraules, l'usuari primer ha de llegir-los tots i establir les relacions sintàctiques necessàries per comprendre el sentit complet de la definició.

Consciència semàntica »
Primària | Castellà
Materials i fitxes per treballar el lèxic i el vocabulari. D'aquesta manera, l'alumne aconseguirà comprendre les paraules que conformen els textos escrits, per així aconseguir una adequada comprensió lectora que permeti a l'alumne estructurar missatges que poden ser compresos, així com establir relacions i fer reflexions a partir del llenguatge oral i escrit.

El primer pis »
Primària | Català
Assegurar la comprensió de la lectura del text El primer pis, treballant estructures morfosintàctiques i lèxiques.

M'endevines? »
Primària | Català
Quatre blocs d'endevinalles amb enginy per llegir, escoltar i jugar. Es treballen conceptes, vocabulari i elements de tradició oral. Estimula l’atenció, la memòria i el raonament, i potencia la lectura i l’escriptura.

Activitats de semàntica »
Infantil i primària | Català
Recursos del CREDA per treballar lèxic classificat per camps semàntics i morfosintàctics.

Les paraules i el seu significat »
Secundària | Català
Projecte d'activitats sobre recursos semàntics per a segon cicle d'ESO. El projecte està agrupat en sis parts:
sinonímia, antonímia, polisèmia, homonímia, hiperonímia, i activitats d'avaluació.

Primeres lectures »
Primària | Català
Exercicis relacionats amb la lectura: ordenar frases, relacionar imatges amb el seu significat, etc.

Activitats de lectura comprensiva »
Primària | Català
Paquet d'activitats classificat per camps semàntics: lectura, lèxic, relacionar idees, inferir significats, etc.

Descripció correcta »
Primària | Català
Activitat de comprensió de lèxic i descripció d'objectes.


Eficàcia lectora 

Lectura eficaç »
Primària | Català
El centre educatiu Jacint Verdaguer ofereix en aquesta pàgina moltes activitats per treballar la lectura eficaç: velocitat, memòria visual, fixació, etc.

Eficàcia lectora »
Primària | Català
En la lectura hi ha implicades una sèrie d'habilitats perceptivomotrius (el comportament ocular del lector), que cal ajustar en funció de la profunditat amb la qual es necessita llegir un text. Si es vol millorar la velocitat lectora cal eixamplar el camp visual, reduir el nombre de fixacions, desenvolupar la discriminació i agilitat visual, i percebre els aspectes més significatius de les paraules i les frases.

Eficàcia lectora »
Primària | Català
Activitats Jclic.

Activitats d'eficàcia lectora. CEIP Enric Grau Fontseré de Flix »
Cicle mitjà i superior de primària | Català
Activitats que permeten valorar el rendiment de l'alumne en velocitat i comprensió lectora.


Velocitat lectora 

Es racó des PT »
Primària | Català
En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, etc., relacionats amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general.

Del locutori al plató. Llegir en veu alta »
Secundària | Català
En primer lloc, enregistrar un programa de ràdio i, en segon lloc, enregistrar un petit programa de televisió. Per arribar a l’objectiu de l’activitat es treballa la lectura en veu alta: la dicció i el ritme adequats, així com l’adequació a l’entonació que seguiran els diferents locutors. Per altra banda, es parteix d’un guió fet, que els alumnes agafaran com a model per enregistrar el seu programa tant de ràdio com de televisió.
Exercicis sobre signes de puntuació »
Primària i secundària | Castellà
Exercicis per treballar amb els diferents signes de puntuació.


Reglas de ortografía »
Primària i secundària | Castellà
Més de 3000 preguntes aleatòries sobre ortografia.

Aventura't amb l'ortografia »
Primària | Català
És un material interactiu elaborat amb JClic per a la pràctica de l’ortografia, adreçat a nens i nenes d'educació primària. Està pensat perquè els exercicis d'ortografia es puguin realitzar tant des de casa com a l'escola. Són exercicis classificats per graus de dificultat, que atenen els diferents ritmes d'aprenentatge de cada nen i nena.

Construcció sintàctica «

Refranys desordenats »
Primària | Català
L'activitat consisteix a ordenar les paraules dels refranys desordenats. Una fitxa conté les solucions i l'altra l'activitat.

Contes bojos »
Primària | Català
Activitats que tenen com resultat un "conte boig" que es confecciona a partir de les respostes a les preguntes de tipus morfosintàctic que es fan a l'alumne.

BAL - Biblioteca Aplicacions Lèxiques »
Primària (CS) i secundària | Català
La BAL pretén fer amè i divertit l'aprenentatge de la llengua a través de diferents tipus de jocs lingüístics: completar frases (temps verbals, genère, nombre, camps semàntics, etc.)

Muds de Mots »
Secundària i batxillerat | Català
És un conjunt d’unitats didàctiques amb exercicis sobre lèxic de camps semàntics, pensats per a estudiants de secundària i batxillerat. L’objectiu és milorar la competència lingüística mitjançant la consolidació de vocabulari nou.

Construeix les frases »
Primària i secundària | Català i castellà
L'objectiu és reconstruir les frases desordenades.

Posa-ho bé »
Primària i secundària | Català i castellà
Sis jocs que consisteixen en la lectura d'una frase. Posteriorment s'ha de canviar algun element d'un escenari perquè coincideixi amb el significat.

Comprensió lectora 
Comprensió

Test de comprensió literal »
Primària | Castellà
Test de lectura comprensiva basat sobretot en preguntes de comprensió literal, però que es pot utilitzar per algunes sessions amb l'alumnat. Hi ha testos per a cicle inicial, mijtà i superior.

¡Ay amor! »
Secundària | Castellà
La seqüència didàctica planteja la millora de la comprensió lectora i la comprensió escrita amb l'ajuda de diversos instruments TIC, a partir d'un fragment literari del Quixot. També es treballen múltiples conceptes i habilitats integrades i interrelacionades.

Vols ser el nòvio de la meva germana? »
Secundària | Català
A partir de la lectura del llibre Vols ser el nòvio de la meva germana? proposem una sèrie d'activitats, recollides en un curs moodle, que permeten treballar: la lectura en veu alta i la comprensió lectora, l'ús de la llengua catalana, el coneixement d'una part del territori català, l'ús d'eines web 2.0, reflexionar sobre la pròpia família i sobre un mateix, les frases fetes i les comparacions per enriquir tant l'expressió oral com l'escrita.

50 textos de comprensió lectora »
Infantil, primària i secundària | Català
Document elaborat pel grup de treball de l’Associació de Mestres Rosa Sensat. Lectura: pressió o passió, coordinat per Jaume Centelles i Josep Francesc Delgado.

Secundària | Català
Activitats per aprofundir en la lectura de la novel·la de Rafik Schami Una mà plena d’estels, que es conclouen amb l’escriptura d’un diari personal durant vuit dies. En aquest web hi ha propostes per treballar la novel·la abans, durant i després de la lectura, a més d’informació sobre l’obra i l'autor. En el material de l’alumnat: treball intensiu de lectura i exercicis sobre el lèxic.
Una volta pel món de... Dóna pautes per a la creació d’un diari personal.
Secundària | Català
A partir de la lectura del recull de contes L'autostopista de Roald Dalh, proposem un seguit d’activitats abans, durant i després de la lectura. La riquesa temàtica, lingüística i literària d’aquests contes ens permet proposar activitats ben variades per a cadascun d'ells:
  • Fer una ampolla de nàufrag amb una carta a dins, amb contingut crític i reflexiu sobre el futur del planeta i de les espècies.
  • Fer uns retrats dibuixats dels protagonistes a partir de les descripcions detallades que fa l’autor en aquest conte.
  • Fer una cerca a Internet sobre l'existència real o no d'un tresor.

Secundària | Català
Activitats que giren al voltant dels objectius de la lectura. Es parteix de la idea que no sempre hem de llegir de la mateixa manera. Les activitats practiquen l’adequació lectora a l’objectiu lector.
Secundària | Castellà
Pàgina web on apareixen nombrosos i variats exercicis interactius relacionats amb la comprensió lectora. A l'inici, es mostra un quadre a partir del qual podem accedir a les activitats: ordenar unitats, completar textos, relacionar textos i/o unitats, discriminar informació vària. Dins de les possibilitats que ofereix, hi ha la d'usar-la com a banc de recursos per aplicar puntualment o la de relacionar-la amb algunes de les seqüències presentades en l'itinerari, ja que treballen aspectes associats a la dimensió comunicativa.
Primària i secundària | Castellà
Anàlisi de 4 cartells publicitaris de diverses èpoques. Inclou tres fases: a) mirada objectiva, b) lectura interpretativa, i c) proposta de construcció d'un anunci relacionat amb el món de la lectura. El museu virtual d'art publicitari del Centre Virtual Cervantes és un espai on trobar diversos missatges publicitaris. Lectura d'imatges. Lectura crítica. Les activitats són interactives i autocorrectives.
Primària | Castellà
A través de la lectura de contes es proposen jocs per treballar la tipologia textual de la descripció i per treballar la comprensió lectora.
Primària | Català
Recull de 30 activitats de comprensió lectora sobre lèxic, semàntica i sintaxi.
Primària i secundària | Castellà
Programa de desenvolupament de la lectura comprensiva dirigit a alumnes que es troben en fase de desenvolupament de l'aprenentatge lector i, sobretot, a aquells que tenen problemes de comprensió lectora. Consta de tres nivells: bàsic, intermedi i avançat, graduant la dificultat dels exercicis.
Secundària | Català
Lectura i activitats sobre el text Insult insuls per treballar diferents processsos de comprensió lectora: processos inferencials, integració de la informació en la memòria, extracció de significat, etc. Oferim dos arxius, la lectura i les activitats.
Primària i secundària | Català
Activitat de memòria. Es mostra una imatge durant uns segons i tot seguit es fan preguntes en relació amb la imatge. Treball de memòria operativa.
Primària | Català
Fitxes imprimibles per treballar: construcció i processament sintàctic, tasques per fer inferències, etc.
Primària | Català
Exercicis de comprensió lectora en llengua catalana. Hi trobareu cinc lectures no massa llargues amb diferents preguntes per a cada lectura. Les lectures són: un conte breu, tres frases desordenades, l’explicació d’una seqüència, un diàleg curt, i un poema.
Primària | Català
Exercicis de comprensió lectora en llengua catalana, a partir dels horaris de tren AVE de la línia de Lleida a Madrid, i recorreguts turístics per Madrid, a partir de les línies d'autobusos turístics i les línies de metro. També es treballen els diferents formats de les hores del rellotge.
Primària | Català
Els enigmes són exercicis que treballen l’atenció, l’orientació, la comprensió lectora, la percepció, l’observació, el pensament, l’estructura espacial, etc. Cada vegada que es resol correctament un enigma s’obté una paraula clau, que a la vegada comporta una dificultat ortogràfica important a l’hora d’escriure-la. En el quadern virtual s’haurà d’escriure la paraula clau de cada enigma, això possibilitarà, mitjançant educampus, un control dels enigmes que va resolent l’alumne.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada